English

Dosadašnji predsednici Društva

1992. Osnivačka Skupština Društva održana je, 18. juna 1992. godine u Zavodu za selekciju šećerne repe, Aleksinac. Inicijatori osnivanja Društva selekcionera i semenara Republike Srbije bili su: dr Mladen Mirić i prof. dr Batrić Radenović.
1992-2000 Prof. dr Ivan Mihaljev
2001-2004 Prof. dr Mile Ivanović
2004-2008 dr Goran Drinić
2008-2012 dr Mirjana Srebrić
2012-2015 dr Vojka Babić
2015-2018 dr Milisav Stojaković