English

O nama - ciljevi

Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije je dobrovoljna društvena organizacije građana i firmi koje se bave poslovima oplemenjivanja biljaka, semenarstva i prometa semena na teritoriji Republike Srbije. Svoje aktivnosti Društvo sprovodi u skladu sa svojim Statutom.

Društvo ima za cilj da organizuje i koordinira aktivnosti svojih članova u cilju unapređivanja njihovog naučnog i stručnog rada iz oblasti oplemenjivanja, proizvodnje i prometa semena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka.

Društvo razmatra i daje mišljenje o bitnim pitanjima od zajedničkog interesa za razvoj obrazovanja, istraživanja, organizovanja uslova privređivanja i regulative u oblasti oplemenjivanja biljaka semenarstva i prometa semena. Istovremeno inicira i predlaže rešenja koja su neposredno vezana za najznačajnije probleme oplemenjivanja biljaka, semenarstva i prometa semena.

U cilju sprovođenja navedenih aktivnosti Društvo sarađuje sa odgovarajućim organima, organizacijama, institucijama, pojedincima i drugim zainteresovanim udruženjima.