English

Kontakt

Predsednik Društva
Dr Ana Marjanović Jeromela

Generalni sekretar Društva
Dr Vojka Babić

Adresa:
Slobodana Bajića 1
11185 Beograd – Zemun
Srbija

Telefon: 011 3756 704
Faks: 011 3756 707

E-mail: office@dsss.org.rs

Žiro račun br. 200-2349780101873-09
Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd

PIB: 102556962

Matični broj 6030637
Registarski broj 212-1-174/92
Šifra delatnosti 140423