English

Skupovi

Prvo obaveštenje

Društvo selekcionara i semenara Srbije organizuje naučno-stručni skup:

V Naučno-stručni Simpozijum iz selekcije i semenarstva Društva selekcionera i semenara Srbije

Vreme: 25-28. maj 2008. godine

Mesto: Vrnjačka Banja, hotel BREZA

Rok za dostavljanje abstrakta je 01. april 2008. godine, prema Uputstvu

Tematske oblasti simpozijuma su:
• Oplemenjivanje biljaka
• Biotehnologija
• Semenarstvo
• Gajenje semenskih useva
• Prikaz novih sorti


OKRUGLI STO:
• Zaštita autorskih prava i zakonska regulativa u oplemenjivanju i semenarstvu

Adresa na koju se šalju abstrakti: dsss@dsss.org.yu
Sva dalja obaveštenja oko organizacije skupa će biti periodično objavljivana na web stranici Društva selekcionera i semenara.