English

Dobrodošli

Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije predstavlja udruženje pravnih i fizičkih lica koji se bave poslovima oplemenjivanja biljaka, semenarstvom i prometom semena.

Društvo je osnovano 18. juna 1992. godine na osnivačkoj Skupštini održanoj u Zavodu za selekciju šećerne repe u Aleksincu. Rad Društva se odvija prema Statutu i zakonskim propisima koji regulišu funkcionisanje udruženja ovog tipa.

U okviru svojih aktivnosti Društvo periodično objavljuje naučno-stručni časopis Selekcija i semenarstvo koje distribuira članovima i srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Selekcija i semenarstvo/Plant Breeding and Seed Production

UDC: 631.52,631.53.02.
ISSN 035-5881 (Štampano izdanje/Printed version)
ISSN 2406-209X (Elektronsko izdanje/Online version)

Izdavač / Publisher
Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije/Serbian Association of Plant Breeders & Seed
Producers, Slobodana Bajića 1, 11185 Zemun-Beograd, Srbija, tel: +381(0)11 3756-704; e-mail: office@dsss.org.rs; URL: www.dsss.org.rs;

Suizdavači/Co-Publishers
Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd;
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Aktuelnosti

29.09.2022.

European Food Systems’ Innovation for Resilience - the short and long-term challenges, 4-5th October 2022, online event. Registration here. View programm here.

15.06.2019.

Društvo selekcionera i semenara Srbije organizovalo je dva jednodnevna seminara namenjenim stručnjacima koji rade u semenskim laboratorijama. Prvi seminar je održan 22.05.2019. na temu uzorkovanja i čistoće semena, a predavač je bio dr Lana Đukanović. Drugi seminar održan je 29.05.2019. Tema je bila utvrđivanje zdravstvenog stanja semena soje, a predavač je bio dr Jelena Lević.
Detaljnije informacije pogledajte ovde.

5.10.2018.

Obaveštavamo vas da je časopis Selekcija i Semenarstvo od sada vidljiv na Wikipediji https://sr.wikipedia.org/sr-el/Selekcija%20i%20semenarstvo.

30.07.2018.

Obaveštavamo vas da je prvi broj Selekcije i semenarstva Vol. XXIV (2018), vidljiv na sajtu Društva i sajtu Srpskog citatnog indeksa. U ovom volumenu, pored ostalih, objavljeno je više radova koji su usmeno izloženi na skupu VI Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i IX Simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije koji je održan u Vrnjačkoj Banji, u hotelu Zepter, od 07. do 11. maja 2018. godine.

:: Arhiva