English

Dobrodošli

Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije predstavlja udruženje pravnih i fizičkih lica koji se bave poslovima oplemenjivanja biljaka, semenarstvom i prometom semena.

Društvo je osnovano 18. juna 1992. godine na osnivačkoj Skupštini održanoj u Zavodu za selekciju šećerne repe u Aleksincu. Rad Društva se odvija prema Statutu i zakonskim propisima koji regulišu funkcionisanje udruženja ovog tipa.

U okviru svojih aktivnosti Društvo periodično objavljuje naučno-stručni časopis Selekcija i semenarstvo koje distribuira članovima i srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Selekcija i semenarstvo/Plant Breeding and Seed Production

UDC: 631.52,631.53.02.
ISSN 035-5881 (Štampano izdanje/Printed version)
ISSN 2406-209X (Elektronsko izdanje/Online version)

Izdavač / Publisher
Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije/Serbian Association of Plant Breeders & Seed
Producers, Slobodana Bajića 1, 11185 Zemun-Beograd, Srbija, tel: +381(0)11 3756-704; e-mail: office@dsss.org.rs; URL: www.dsss.org.rs;

Suizdavači/Co-Publishers
Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd;
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Aktuelnosti

18.10.2017.

Jubilarna svečanost povodom 25 godina osnivanja Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, održaće se 16. Novembra 2017. sa početkom u 10h u Svečanoj sali Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Nemanjina 6, Zemun. Detaljnije informacije možete videti u Drugom obaveštenju.

16.10.2017.

Poštovani,
Obaveštavamo vas da su objavljena oba broja časopisa SELEKCIJA I SEMENARSTVO, Vol. XXIII, za 2017., gotovo istovremeno. Objavljene radove možete pogledati na našem sajtu i sajtu SCIndeks-a. U ovom volumenu, pored ostalih, objavljeno je više radova koji su posvećeni biljnim genetičkim resursima, a koji će biti izloženi kao referati po pozivu na skupu “Genetički resursi u poljoprivredi i šumarstvu”, 1.11.2017. u Beogradu, u organizaciji Академијe инжењерских наука Србије – АИНС. Stoga se Uredništvo zahvaljuje Akademiji na saradnji i nadamo se da će se ona nastaviti.

07.02.2017.

Obaveštavamo vas da je drugi broj Selekcije i semenarstva Vol. XXII (2016), vidljiv na sajtu Društva i sajtu Srpskog citatnog indeksa. Proteklih meseci smo uložili odredjeni napor i unapredili izdavačku politiku časopisa. Napravili smo odredjene izmene kojima smo jasnije definisali tematske oblasti časopisa, odgovornosti, etičnost publikovanja, autorska prava i licenciranje. Takodje smo definisali novo uredništvo i listu stalnih recenzenata. Dali smo šemu recenzentskog procesa, uputstvo recenzentima, novo uputstvo autorima i pojasnili kako će se rešavati neusaglašenosti u slučaju bilo kakvih spornih situacija. Aplicirali smo za indeksiranje u DOAJ sistem uz posredovanje CEON-a. Nadamo se da će ovi naši napori uroditi plodom i da će uradjena unapredjenja uticati na povećanje rejtinga časopisa.

Ovim putem želimo da se zahvalimo svima koji su uzeli učešće u formiranju novih tela časopisa i posebnoj podršci od strane jednog broja kolega.

Pored toga u procesu smo preuredjivanja novog sajta Društva. Pozivamo vas da iskoristite naš-i vaš prostor za promociju onoga što radite. Časopis Selekcija i semenarstvo je idealno mesto, gde možete da prezentujete svoje preliminarne rezultate, polemike i iznosite svoje naučno i stručno mišljenje iz oblasti oplemenjivanja i semenarstva biljaka, kao i svega onoga što ove teme dotiču. Možete promovisati svoje nove sorte i naglasiti zašto su te novostvorene sorte izuzetne. Možete uputiti poziv za saradnju preko našeg sajta ili postaviti pitanje gde u našoj zemlji možete da uradite deo ispitivanja koje bi unapredilo vaš postojeći rad. I na kraju otvoreni smo za nove i dobre ideje. Pišite nam!

:: Arhiva