English

Dobrodošli

Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije predstavlja udruženje pravnih i fizičkih lica koji se bave poslovima oplemenjivanja biljaka, semenarstvom i prometom semena.

Društvo je osnovano 18. juna 1992. godine na osnivačkoj Skupštini održanoj u Zavodu za selekciju šećerne repe u Aleksincu. Rad Društva se odvija prema Statutu i zakonskim propisima koji regulišu funkcionisanje udruženja ovog tipa.

U okviru svojih aktivnosti Društvo periodično objavljuje naučno-stručni časopis Selekcija i semenarstvo koje distribuira članovima i srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Selekcija i semenarstvo/Plant Breeding and Seed Production

UDC: 631.52,631.53.02.
ISSN 035-5881 (Štampano izdanje/Printed version)
ISSN 2406-209X (Elektronsko izdanje/Online version)

Izdavač / Publisher
Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije/Serbian Association of Plant Breeders & Seed
Producers, Slobodana Bajića 1, 11185 Zemun-Beograd, Srbija, tel: +381(0)11 3756-704; e-mail: office@dsss.org.rs; URL: www.dsss.org.rs;

Suizdavači/Co-Publishers
Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd;
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Aktuelnosti

19.06.2024.

U organizaciji Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i Odseka za priznavanje sorti, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 11.06.2024. godine, održana je jednodnevna Studijska poseta PSS Sombor. Cilj putovanja bio je upoznavanje i unapređenje znanja o postupku ispitivanja i priznavanja sorti ratarskih i povrtarskih biljnih vrsta u Republici Srbiji. Pedeset i sedam naših članova iz osam različitih instituucija je učestvovalo na ovom događaju.

Ovde možete pogledati program skupa, Izveštaj i fotografije sa ekskurzije.

19.05.2023.

18.maja 2023. održan je II seminar Društva selekcionera i semenara Republike Srbije„Klijavost i determinacija semena“, u prostorijama Instituta za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd.Seminaru je prisustvovalo 58 učesnika iz 17 laboratorija. Pored 15 nacionalnih, učestvovali su i predstavnici laboratorije UNILAB, Zemjodelskog fakulteta, Univerziteta „Goce Delčev“, iz Republike Severne Makedonije, kao i predstavnici Poljoprivrednog instituta Republike Srpske. Polaznici Seminara su pored teorijskog dela prošli kroz praktični deo obuke iz navedenih tema, a zatim su polagali testove provere znanja.

Seminar je protekao u jednoj izvanrednoj atmosferi. Rukovodilac obuke, dr Tanja Petrović, predavači dr Marija Milivojević i dipl.inž. Jasna Vujinović,kao i koleginice dr Dragana Branković-Radojčić, dipl.inž. Radmila Vukadinović i dipl.inž. Jasmina Stojadinović-Životić, u ulozi instruktora, su se potrudile da obuke budu kvalitetne i dobro organizovane. A da sve bude dobro dokumentovano potrudo se dr Aleksandar Popović. Za celokunu komunikaciju, organizaciju i „treće poluvreme“ bila je zadužena generalni sekretar Društva, dr Vojka Babić.

Ovim je nastavljena tradicija Društva i naših instituta u podizanju kapaciteta oplemenjivačke i semenarske struke u Republici Srbiji.

Na stranici sajta Skupovi možete preuzeti Izveštaj sa Seminira i pogledati galeriju slika.

17.05.2023.

Poštovane koleginice i kolege,

Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije i Sekcija za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije organizuje X Simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i VII Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, koji će se održati u Vrnjačkoj Banji, u hotelu Zepter, od 16. do 18. oktobra 2023. godine. Ovde možete pogledati i preuzeti Drugi poziv i Registracioni list.

Molimo vas da ovaj događaj uvrstite u vaše planove i da poštujete zadate rokove, a Organizacioni odbor će se potruditi da ispuni vaša očekivanja.

10.04.2023.

Poštovane koleginice i kolege,

Ispred Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije pozivamo vas da učestvujete na Simpozijumu koji će se održati u Vrnjačkoj Banji, u hotelu Zepter, od 16. do 18. oktobra 2023. godine. Simpoizijum je planiran kao nacionalni naučni skup. Možete pogledati i preuzeti Prvi poziv i Registracioni list.

Molimo vas da ovaj skup uvrstite u svoje planove, a mi ćemo se uskoro javiti sa Drugim pozivom gde ćemo vam proslediti detaljnije informacije.

07.04.2023.

Društvo selekcionera i semenara RS 18.05.2023. organizuje II Seminar Društva pod nazivom „Klijavost i determinacija semena“, u prostorijama Instituta za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd. Cilj Seminara je teorijska i praktična obuka osoblja semenskih laboratorija. Kao što se može videti iz naziva, biće obuhvaćene dve tematske oblasti: Test klijavosti semena i Determinacija semena.

Detaljnije informacije možete pogledati u Prvom pozivu. Registracioni list možete preuzeti ovde.

29.09.2022.

European Food Systems’ Innovation for Resilience - the short and long-term challenges, 4-5th October 2022, online event. Registration here. View programm here.

15.06.2019.

Društvo selekcionera i semenara Srbije organizovalo je dva jednodnevna seminara namenjenim stručnjacima koji rade u semenskim laboratorijama. Prvi seminar je održan 22.05.2019. na temu uzorkovanja i čistoće semena, a predavač je bio dr Lana Đukanović. Drugi seminar održan je 29.05.2019. Tema je bila utvrđivanje zdravstvenog stanja semena soje, a predavač je bio dr Jelena Lević.
Detaljnije informacije pogledajte ovde.

5.10.2018.

Obaveštavamo vas da je časopis Selekcija i Semenarstvo od sada vidljiv na Wikipediji https://sr.wikipedia.org/sr-el/Selekcija%20i%20semenarstvo.

30.07.2018.

Obaveštavamo vas da je prvi broj Selekcije i semenarstva Vol. XXIV (2018), vidljiv na sajtu Društva i sajtu Srpskog citatnog indeksa. U ovom volumenu, pored ostalih, objavljeno je više radova koji su usmeno izloženi na skupu VI Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i IX Simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije koji je održan u Vrnjačkoj Banji, u hotelu Zepter, od 07. do 11. maja 2018. godine.

:: Arhiva